Dental Art

 

Žgank Jožef dr. dent. med., Spec. maksilofacialne kirurgije izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in izven nje.

Žgank Mojca dr. dent. med. izvajalec zdravstvene dejavnosti izven mreže javne zdravstvene službe.

Čeljustna kirurgija

Podatek o čakalnih dobah za prvi pregled na dan 01. 02. 2020:

nujno  0-24 ur

zelo hitro 14 dni

hitro  77 dni

redno 199 dni.

Odgovorni osebi za vodenje čakalnih seznamov sta Žgank Jožef dr. dent. med., Spec. maksilofacialne kirurgije in Košec Martina.

Povezava na spletno stran  http://www.nijz.si/

 

Možnosti naročanja:

-osebno

-telefonsko

-pisno

-elektronsko ( e-pošta )

-elektronsko preko spletnega servisa.

 Posted by at 23:20